Vstřícně

Klienti se mohou opřít o profesionální, vstřícné a účelné poradenství

#profesionálně

Žadatelé o dotace a zpracovatelé projektů se mohou opřít o naše profesionální odborné poradenství. Zájemcům poskytujeme elektronické, telefonické a osobní konzultace projektových záměrů. Osobní setkání si mohou lidé objednat online přímo ve sdíleném kalendáři konzultanta. Využitím systému pro řízení vztahů se zákazníky máme přehled o dřívějších konzultacích a víme, co koho trápí a zajímá. Dlouhodobě se nám daří poukazovat na nedostatky v projektech. Hlavně ale umíme poradit, jak na to správně – provádíme žadatele o dotace přípravou projektů tak, aby měli větší šanci dotaci získat. A když projekt v hodnocení neuspěje, jsme připraveni žadatelům o dotace osobně říci, kde se stala chyba. Školíme také odborná témata týkající se přípravy, realizace nebo proplácení projektů a pečujeme o projekty během realizace.

#vstřícně

Jsme speciálně vyškolení pro práci s klienty. Nejenže se vyznáme ve své práci, evropských fondech a oboru, kterému se věnujeme. Absolvovali jsme také školení měkkých dovedností pro jednání s klienty. Vstřícné jsou i naše informační a propagační materiály. To důležité dáváme klientům vědět vhodnou formou a včas. Jednoduše se snažíme o to, aby nám bylo rozumět a klient měl z návštěvy u nás dobrý pocit.

#účelně

Myslet na klienty se vyplácí oběma stranám. Díky dobře nastavenému systému, ale také poradenství a doprovodnému informačnímu servisu žádosti o dotaci jen zřídkakdy neprojdou hodnocením pro formální nedostatky. O přidělení podpory tak rozhoduje to, jak je projekt smysluplný. Dobré plánování, cílená práce s klienty a informační podpora dlouhodobě přináší adekvátní, přibližně dvojnásobnou poptávku po dotacích z ROP Moravskoslezsko. To nám umožňuje vybrat k podpoře jen ty opravdu dobré záměry. Zároveň se neplýtvá penězi za projekty, které dobré nejsou, nebo nemají šanci se uskutečnit s evropskou podporou.