Společně

Bohatství v lidech – cílevědomě, kompetentně a společně

#cílevědomě

Tým zaměstnanců Regionální rady Moravskoslezsko jsme budovali od základů. Mohli jsme proto zavést systém a principy práce se zaměstnanci, které rozvíjejí jejich potenciál a jsou přínosné pro organizaci a klienty. Postupně jsme se rozrostli na 90členný tým a průběžně jsme investovali do rozvoje vlastních lidí a zvyšování jejich kompetencí. Nastavili jsme a zavedli do praxe systém kompetenčních modelů a hodnocení, sdílíme společné organizační hodnoty a etický kodex. Jako vůbec první organizaci v Česku jsme získali zlatou úroveň mezinárodního standardu Investors in People. Standard potvrzuje, že se investice do zaměstnanců odrážejí ve vysoké kvalitě poskytovaných služeb.

#kompetentně

Pečlivým výběrem zaměstnanců a investicemi do jejich rozvoje jsme vytvořili tým profesionálů, odborníků na evropské dotace a různé fáze projektového cyklu. Vyznáme se nejen v hodnocení a administraci projektů, máme také specialisty na finance, ekonomiku, legislativu, marketing a další oblasti, které s evropskými projekty přímo souvisí. Protože využíváme externí odbornou pomoc pouze výjimečně, většinu agendy obstaráváme vlastními silami a umíme se rozvíjet, šetříme veřejné prostředky tam, kde jiní nakupují drahé služby zvenčí.

#společně

Po celou dobu našeho působení si udržujeme vysoký kredit a dobré jméno u našich klientů v Moravskoslezsku, partnerů v českém prostředí i těch na evropské úrovni. Stavíme na principu otevřené a proaktivní spolupráce, což znamená nejen nabídku pomocné ruky, ale třeba také vstřícné, individuální a zároveň férové řešení problémů, které se u projektů financovaných evropskými dotacemi vyskytují. Věříme, že jediná cesta, jak využít evropské prostředky smysluplně a efektivně, je cesta společná.