Průhledně

Hodnocení žádostí o dotaci je odborné, průhledné a mimo vnější vlivy

#odborně

Zakládáme si na odborném hodnocení žádostí o dotaci z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Hodnocení provádějí naši vlastní zaměstnanci Úřadu regionální rady Moravskoslezsko, do jejichž odbornosti a kompetencí dlouhodobě investujeme tak, aby byli špičkovými profesionály ve svém oboru. Každý projekt posuzují vždy alespoň dva hodnotitelé, větší projekty s rozpočtem nad 50 milionů korun tři lidé. Všechny projekty s rozpočtem nad 10 milionů korun navíc zkoumají specialisté na finance a marketing. Na posouzení specifické oblastí například v oblasti dopravy nebo zdravotnictví si najímáme nezávislé experty. Aby žádost o dotaci prošla hodnocením úspěšně, musí být nejen formálně v pořádku, ale zejména musí prokázat, že je smysluplná. Pro tyto účely jsme s využitím expertů z vnější vyvinuli vlastní aplikaci pro posouzení analýzy nákladů a přínosů.

Ilustrace - projekt do 10 mil. Kč hodnotí dva lidé Ilustrace - projekt nad 10 mil. Kč hodnotí pět lidí a projekt vyplňuje CBA Ilustrace - projekt nad 60 mil. Kč hodnotí šest lidí a projekt vyplňuje CBA

#průhledně

Náš propracovaný systém hodnocení je otevřený navenek. S vyhlášením výzvy k předkládání žádostí o dotaci zveřejňujeme rovněž podrobná hodnotící kritéria a tabulky. Po odborném hodnocení projektů a schválení těch úspěšných zveřejňujeme seznam úspěšných i neúspěšných žádostí o dotaci. Kromě konzultační podpory při přípravě projektů poskytujeme zpětnou vazbu rovněž neúspěšným žadatelům o dotaci, aby mohli odstranit nedostatky, přepracovat projekt tak, aby byl smysluplnější, a případně předložit svou žádost o dotaci znovu.

#mimo vnější vlivy

Hodnocení žádostí o dotace je přísně oddělené od konzultační činnosti v době přípravy projektu, stejně jako od politických a jiných vnějších vlivů, abychom zabránili střetu zájmů a pokusům o nekalé jednání. Na základě hodnocení pak projekty schvaluje Výbor Regionální rady Moravskoslezsko, složený z patnácti krajských zastupitelů napříč politickým spektrem. Všichni lidé zapojení do hodnocení a schvalování projektů respektují pravidla férové hry, jednají na základě etických kodexů. Za všemi našimi kroky existuje doložitelná auditní stopa.