Jednoduše

Na dotace elektronicky – méně papírování, bezchybně a přehledně

#méně papírování

Získat evropskou dotaci není jednoduché a připravit úspěšnou žádost je přitom jen začátek. Neméně obtížné je projít projektem od začátku až k jeho zprovoznění a evropskou dotaci vyúčtovat. Tím spíše, jedná-li se o komplikovanou stavbu nebo rekonstrukci. Nezbytným předpokladem pro získání dotace je pečlivý a zodpovědný přístup v celém průběhu realizace projektu. Elektronická administrace projektu vše výrazně usnadňuje. Elektronicky můžete vyřídit všechny monitorovací zprávy v průběhu realizace i době udržitelnosti projektu. On-line lze podávat také žádosti o platbu za uskutečněné části projektu, od počítače vyplníte a odešlete soupisky faktur. Vytisknete méně papíru, projedete méně benzínu a máte více času na jiné, důležitější věci.

#bezchybně

Dotaci opravdu získat znamená správně vyúčtovat, co bylo jako součást projektu nakoupeno, postaveno, vylepšeno. Získat dotaci v plné výši znamená udělat to bezchybně. Navíc platí, že čím více chyb, tím déle proplacení peněz trvá a zvyšuje se pravděpodobnost finančních ztrát. Pokud žádost o platbu za projekt podáváte elektronicky prostřednictvím námi vyvinuté aplikace, nikdy tolik chyb neuděláte. Předdefinovaný elektronický formulář vám chybovat jednoduše nedovolí.

#přehledně

Nejenže většinu potřebného ohledně projektu vyřídíte od svého stolu. Díky elektronické správě máte zároveň přehled o tom, co je potřeba vyřídit, doplnit nebo dodat. Víte, v jaké fázi vyúčtování se vaše žádost o platbu nachází, a dostáváte průběžné informace o stavu proplácení a výzvy, co je potřeba udělat. Stejný přehled má také poskytovatel dotace, což mu například dává přehled o tom, které žádosti o platbu jsou dlouho neproplacené a proč. Hlavně má ale v ruce nástroj pro plánování čerpání dotací.