O projektu

V čem je tajemství investování peněz z EU, že to někteří zvládají lépe, jiní hůře, někteří špatně nebo vůbec?

Jsme Regionální rada Moravskoslezsko a zodpovídáme za uplatnění 20 miliard korun z evropských fondů v Regionálním operačním programu, které jsou určené na rozvoj Moravskoslezského kraje.

Naši organizaci a financování projektů penězi z EU jsme postavili na otevřeném, průhledném a funkčním systému pro výběr, proplácení a kontrolu podpořených projektů. Postavili jsme ji na lidech, kteří naplňují vizi, strategický plán a cíle, kteří sdílejí společné principy a hodnoty. Postavili jsme ji na budování důvěry a otevřeném přístupu k partnerům a klientům.

Máme za sebou osmiletou zkušenost s řízením programu, dobře známe prostředí veřejné správy v ČR i zahraničí a rádi se s vámi podělíme o naši dobrou praxi a přístup k financování projektů evropskými penězi.

Projděte si v několika bodech hlavní věcná témata, pro které si myslíme, že to s evropskými penězi umíme dobře.